Skip to Content

OPROEP VOOR FINANCIELE STEUN VOOR AVWL

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw
November 2019

OPROEP VOOR FINANCIELE STEUN

Beste Vrienden, Wapenliefhebbers,

De AVWL heeft nogmaals geen andere keuze gehad dan, op 22 november 2019, een procedure tot vernietiging van enkele beschikkingen van de nieuwe wijziging van 5 mei 2019 over de wapenwet en het Ministerieel Besluit (MB) van 20 september 2019, over de laders, in te dienen.
De manier waarop deze wetswijziging en het MB opgemaakt en tot stand gekomen zijn, tart weer elke verbeelding en is de zoveelste aanfluiting van de democratische regels die het opmaken van wetten regelen, en dan in het bijzonder van de wapenwetten.
Ongeacht de schadelijke gevolgen op het gebied van de huidige wapenwetswijziging zijn onze procedures eveneens van cruciaal belang voor het stoppen van latere dergelijke totaal onredelijke manieren tot het invoeren van wetgeving.

Zo hebben we onze klachten bij het Grondwettelijk Hof (GH) gericht tegen:
- Het ontbreken van een overgangsperiode voor de bezitters van omgebouwde volautomaten naar halfautomaten die deze wapens verworven hadden tussen 13/06/2017 en 3 juni 2019, waardoor deze personen van de ene dag op de andere in de illegaliteit terechtkomen, zonder enige mogelijkheid tot regularisatie.
- Het ontbreken van een overgangsperiode voor de bezitters van omgebouwde vuurwapens tot wapens die alleen blanke munitie kan afschieten waardoor deze personen eveneens van de ene dag op de andere in de illegaliteit terechtkomen, zonder enige mogelijkheid tot regularisatie.
- Het officieel veranderen van de Adviesraad voor Wapens tot een procedureel praatbarakje zonder enige inspraak.

En zo hebben we onze klachten bij de Raad van State (RvS) gericht tegen:
- Het ontbreken van een overgangsperiode voor de bezitters van laders met meer dan 10 patronen voor halfautomatische schouderwapens, die deze laders verworven hadden tussen 13/06/2017 en 25 september 2019 en bovendien, voor het ontbreken van de mogelijkheid om deze laders te kunnen bijhouden onder de uitzonderingsmaatregelen, zoals die voorzien zijn voor de omgebouwde vol- naar halfautomaten, waardoor deze personen eveneens van de ene dag op de andere in de illegaliteit terechtkomen, zonder enige mogelijkheid tot regularisatie en zonder de mogelijkheid om deze laders verder te kunnen bijhouden of te verwerven onder dezelfde uitzonderings voorwaarden, zoals die voorzien zijn voor de omgebouwde vol- naar halfautomaten.

Het is onaanvaardbaar dat dergelijke klungelige prutserijen kunnen plaatsvinden in een zo belangrijk onderwerp als het legaal wapenbezit.
Klungelige prutserijen die alleen maar kunnen leiden tot rechtsonzekerheid en wanorde.

Er is hier duidelijk sprake van een koppig doordrijven van een slordig, onlogisch en onaanvaardbaar maatregelenpakket, tegen alle adviezen van alle partijen in, en, het negeren van de meest elementaire wettige voorschriften voor het opstellen van nieuwe wetgevingen.

Anderzijds wordt de procedure ook aangegrepen om de aanpassing van de Europese vuurwapenrichtlijn, waaruit alle recente wijzigingen voortkomen, in vraag te stellen via een vraagstelling bij het Hof van Justitie. De ingestelde juridische procedures zijn er ook op gericht de Europese richtlijn te laten aanpassen zodat al deze zinloze ingrepen worden teruggedraaid.

Maar, eisen dat de wetgeving op een wettelijke en degelijke manier zou tot stand komen, kost, in onze democratie, veel geld. De kosten voor de ganse procedure tot vernietiging van de betroffen artikelen in de wapenwet en het MB wordt geraamd op 50.000 euro (vijftig duizend euro!!).

Dat is een bom geld! Maar het is absoluut noodzakelijk dat de overheid geconfronteerd wordt met haar ondoeltreffendheid, haar lichtzinnigheid en haar misprijzen voor de bevolking en de Belgische Grondwetten bij het instellen van ingrijpende wetgevingen en dat de nieuwe wetgeving gewijzigd wordt zodat de bevolking niet onterecht in de illegaliteit terechtkomt, zonder mogelijkheid tot regularisatie.

De financiƫle steun kan gestort worden op de volgende rekening:
BNP Par Fortis : IBAN : BE79 0014 0635 7833
BIC : GEBABEBB op naam van AVWL vzw

VIA DEZE WEG WILLEN WIJ TROUWENS AL DE PERSONEN, DIE ONS TOT NU TOE REEDS FINANCIEEL GESTEUND HEBBEN, VAN GANSER HARTE BEDANKEN. ZONDER HUN HULP ZOUDEN WIJ DE VERSCHILLENDE REEDS BEHAALDE RESULTATEN NOOIT KUNNEN REALISEREN HEBBEN

HET IS EVENEENS EVIDENT DAT ER GEEN ENKELE VERPLICHTING IS TOT FINANCIELE STEUN. HET GAAT HIER OVER UITSLUITEND VRIJWILLIGE GIFTEN

Wij danken u bij voorbaat voor uw financiƫle steun die er uiteindelijk voor zorgt dat UW belangen verdedigd worden.

En dan nog deze informatie: de in 2018 ingediende procedures tegen de wet van 7 januari 2018 en het daaraan gebonden KB (februari 2018) zijn nog steeds lopende in afwachting van een arrest. Van zodra wij een arrest toegestuurd krijgen zullen wij dit publiceren.

DANIEL BEETS
VOORZITTER
E-MAIL : daniel_beets@telenet.bearticle | by Dr. Radut