Skip to Content

LADERS ONDER VERGUNNING…. EEN ONZINNIGE EN TOTAAL NUTTELOZE MAATREGEL…!!!

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers vzw
November 2017

LADERS ONDER VERGUNNING…. EEN ONZINNIGE EN TOTAAL NUTTELOZE MAATREGEL…!!!

Onder het voorwendsel van “strijd tegen het terrorisme”, heeft het ministerie van Justitie een voorstel tot onderwerping van een wapenvergunning voor al de laders van vuurwapens bij de nieuwe wetswijziging van de wapenwet gevoegd (doc 54 2709/001 van 20 oktober 2017)

Deze maatregel is totaal onzinnig en nutteloos maar treft wel tienduizenden eerbare burgers, zoals:
- AL de wapenbezitters die andere laders bezitten dan deze waarvoor ze wapens, en dus een wapenvergunning, bezitten
- AL de bezitters van geneutraliseerde wapens van voor 8 april 2016 (waarvan de laders dus niet geneutraliseerd en niet aan het frame gelast zijn)
- AL de re-enacters van de eerste en tweede wereldoorlog
- AL de mensen die nog ergens een lader van de eerste of tweede wereldoorlog op zolder of in de kelder liggen hebben, zonder het zelf nog te weten
die voor deze wapens een vergunning (100 euro) of een erkenning ( 200 euro + 150 euro voor een register) zullen moeten aanvragen of de laders moeten laten neutraliseren (waardeverlies voor zeldzame laders) of ze van de hand doen.

Anderzijds is er GEEN ENKELE aanwijzing dat deze maatregel ook maar 1 terroristische aanslag zou beïnvloed hebben of zou kunnen beïnvloeden in de toekomst!!!

Zelfs de Europese Commissie, toch bekend voor haar regelneverij, heeft zelfs, bij de instelling van de nieuwe richtlijn, de laders ongemoeid gelaten omdat ze geen enkel nut zagen in het reglementeren van de laders
Bovendien blijven de laders volledig vrij in verschillende Europese landen, hetgeen nog meer de nutteloosheid van de maatregel benadrukt!!

Een krachtig en massaal protest is dus noodzakelijk bij de politieke verkozenen om dergelijke zin- en nutteloze maatregelen te veroordelen en tegen te houden en onze politici aan te moedigen om effectieve en daadkrachtige maatregelen te nemen tegen terroristen!

Het is dan ook van het grootste belang dat iedereen naar de leden van de Kommissie Justitie en van de Kamer een protestschrijven stuurt

Hieronder vindt ge een modelbrief die verder kan gepersonaliseerd worden en die per mail of per brief kan opgestuurd worden naar de leden van:
- De Kommissie Justitie: https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/comm&language=nl&cfm=...
- De Parlementsleden: https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=nl&cf...

Wij rekenen op uw massale medewerking om onze bezigheid te verdedigen en om te tonen dat dit onzinnig voorstel geen enkel nut heeft en tienduizenden mensen onterecht treft.

DANIEL BEETS
VOORZITTER
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

MODELBRIEF

Mevrouw, Mijnheer
Op datum van 24 oktober 2017 werd een wetsvoorstel (doc 54 2709/001 van 20 oktober 2017) over een nieuwe wetswijziging van de wapenwet in de Commissie Justitie besproken en aangenomen.

Hierin werd een nieuwe amnestie voor houders van illegale wapens opgenomen, hetgeen alleen maar kan toegejuicht worden, gezien de duizenden mensen die de regularisatie door de wet van 8 juni 2006 niet begrepen hadden en de nodige stappen niet gezet hadden.

Spijtig genoeg heeft het ministerie van Justitie van de gelegenheid gebruik gemaakt om voor te stellen om laders voor wapens onder vergunning te plaatsen.
Het ministerie argumenteert dat deze maatregel bestemd is om “het terrorisme te bestrijden”…….

Wij wensen uw aandacht te trekken op volgende argumenten tegen dit totaal zin- en nutteloos voorstel en die naar voor brengen dat:
1 laders geen enkele waarde hebben zonder wapen en dat de wapens al onder vergunning staan en dus niet vrij kunnen aangekocht worden…..!!!!
2 Dat, bovendien, laders vrij kunnen aangekocht worden in verschillende Europese landen
3 Dat laders in de nieuwe Europese Richtlijn niet onder vergunningsplicht gebracht werden, terwijl het ontegensprekelijk is dat de Europese Commissie bijzonder streng is op het vlak van wapenwetgeving en zij dus geen enkele nut gezien heeft in het reglementeren van deze laders.
4 Er geen enkel bewijs of aanwijzing bestaat dat het vergunningsplichtig maken van laders ook maar enige invloed zou kunnen hebben op terroristische daden, noch in het verleden, noch in de toekomst

Het enige wat deze maatregel zal veroorzaken, is problemen, en wel onder andere reeds de volgende:
- Wat met de tienduizenden mensen die een geneutraliseerd wapen bezitten volgens de neutralisatienormen van voor 8 april 2016, waarvan de laders niet werden geneutraliseerd en niet vastgelast werden aan het frame? En wat met de geneutraliseerde van na 8 april 2016 waarvan de laders wel vastgelast werden aan het frame, maar niet geneutraliseerd werden?
- Wat met de tienduizenden wapenbezitters die nog laders bezitten van wapens die ze reeds overgedragen hebben of laders gekregen hebben van wapens die ze niet bezitten maar met het oog op een latere mogelijke aanschaf van het overeenstemmende wapen?
- Wat met de tienduizenden mensen die nog laders op zolder of in kelders bezitten zonder dat nog te beseffen of als aandenken van een familielid of aan één van de wereldoorlogen?

Iedereen die nog in het bezit van een lader gevonden wordt, waarvan hij het wapen niet bezit of waarvoor hij geen vergunning of erkenning als verzamelaar (sic) bezit, is strafbaar voor overtreding van de wapenwet met al de gevolgen van dien…..
Dat is een totaal buitenproportionele sanctie tegen eerbare burgers voor een maatregel die geen enkele meerwaarde geeft aan de strijd tegen het terrorisme!

Is het dan de bedoeling van het ministerie om zo veel mogelijk overtreders te creëren en te vatten….?
Want de manier waarop terroristen zouden kunnen tegengehouden worden met dergelijke onzin ontgaat mij helemaal…….!

De minister deelt in zijn persbericht mee dat de sector werd geraadpleegd. Wel ik kan met zekerheid zeggen dat niet alleen de sector maar ook de politiediensten, de advocatuur en de magistratuur ernstige bedenking naar voren gebracht hebben tegen deze maatregel omdat deze geen enkele meerwaarde aanbrengt in de strijd tegen het terrorisme maar uitsluitend problemen met zich meebrengt voor de eerbare burgers.

Ik hoop dus op uw zin voor realiteit, rechtvaardigheid en proportionaliteit bij het beoordelen van dit voorstel, dat moeilijk kan verantwoord en aangenomen worden, en bij de noodzaak tot het zoeken naar reële oplossingen tegen het opkomend terrorisme in onze streken.

U bij voorbaat dankend, verblijf ik, geachte Mevrouw, Mijnheer, met de meeste hoogachting

Lijst met e-mail adressen:
-------------
philippe.goffin@lachambre.be
kristien.vanvaerenbergh@dekamer.be
christian.brotcorne@lachambre.be
sophie.dewit@dekamer.be
sarah.smeyers@dekamer.be
goedele.uyttersprot@dekamer.be
eric.massin@lachambre.be
laurette.onkelinx@lachambre.be
ozlem.ozen@lachambre.be
gautier.calomne@lachambre.be
gilles.foret@lachambre.be
sonja.becq@dekamer.be
eaf.terwingen@dekamer.be
egbert.lachaert@dekamer.be
carina.vancauter@dekamer.be
annick.lambrecht@dekamer.be
stefaan.vanHecke@dekamer.be
christian.brotcorne@lachambre.be
meyrem.almaci@dekamer.be
sonja.becq@dekamer.be
wouter.beke@dekamer.be
rita.bellens@dekamer.be
nawal.benhamou@lachambre.be
philippe.blanchart@lachambre.be
hendrik.bogaert@dekamer.be
hans.bonte@dekamer.be
siegfried.bracke@dekamer.be
christian.brotcorne@lachambre.be
emmanuel.burton@lachambre.be
peter.buysrogge@dekamer.be
gautier.calomne@lachambre.be
kristof.calvo@dekamer.be
an.capoen@dekamer.be
veronique.caprasse@lachambre.be
aldo.carcaci@lachambre.be
caroline.mailleux@lachambre.be
patricia.ceysens@dekamer.be
olivier.chastel@lachambre.be
marcel.cheron@lachambre.be
david.clarinval@lachambre.be
stephane.crusniere@lachambre.be
frederic.daerden@lachambre.be
georges.dallemagne@lachambre.be
monica.deconinck@dekamer.be
inez.deconinck@dekamer.be
sybille.bauchau@lachambre.be
peter.dedecker@dekamer.be
anne.dedry@dekamer.be
koenraad.degroote@dekamer.be
michel.delamotte@lachambre.be
paul.delannois@lachambre.be
jean-marc.delizee@lachambre.be
francis.delperee@lachambre.be
willy.demeyer@lachambre.be
franky.demon@dekamer.be
peter.deroover@dekamer.be
roel.deseyn@dekamer.be
maya.detiege@dekamer.be
laurent.devin@lachambre.be
wouter.de.vriendt@dekamer.be
patrick.dewael@dekamer.be
bart.dewever@dekamer.be
filip.dewinter@dekamer.be
sophie.dewit@dekamer.be
christoph.dhaese@dekamer.be
leen.dierick@dekamer.be
elio.dirupo@lachambre.be
benoit.dispa@lachambre.be
daphne.dumery@dekamer.be
julie.fernandez@lachambre.be
jean-jacques.flahaux@lachambre.be
catherine.fonck@lachambre.be
gilles.foret@lachambre.be
andre.frederic@lachambre.be
benoit.friart@lachambre.be
katja.gabriels@dekamer.be
isabelle.galant@lachambre.be
rita.gantois@dekamer.be
david.geerts@dekamer.be
muriel.gerkens@lachambre.be
georges.gilkinet@lachambre.be
philippe.goffin@lachambre.be
karolien.grosemans@dekamer.be
gwenaelle.grovonius@lachambre.be
luc.gustin@lachambre.be
raoul.hedebouw@lachambre.be
veerle.heeren@dekamer.be
benoit.hellings@lachambre.be
renate.hufkens@dekamer.be
kattrin.jadin@lachambre.be
werner.janssen@dekamer.be
dirk.janssens@dekamer.be
karin.jiroflee@dekamer.be
emir.kir@lachambre.be
meryame.kitir@dekamer.be
johan.klaps@dekamer.be
ahmed.laaouej@lachambre.be
egbert.lachaert@dekamer.be
sabien.battheu@dekamer.be
karine.lalieux@lachambre.be
annick.lambrecht@dekamer.be
nahima.lanjri@dekamer.be
nele.lijnen@dekamer.be
benoit.lutgen@lachambre.be
peter.luykx@dekamer.be
olivier.maingain@lachambre.be
eric.massin@lachambre.be
alain.mathot@lachambre.be
vanessa.matz@lachambre.be
koen.metsu@dekamer.be
richard.miller@lachambre.be
nathalie.muylle@dekamer.be
jean-marc.nollet@lachambre.be
laurette.onkelinx@lachambre.be
ozlem.ozen@lachambre.be
barbara.pas@dekamer.be
fatma.pehlivan@dekamer.be
jan.penris@dekamer.be
benoit.piedboeuf@lachambre.be
sebastian.pirlot@lachambre.be
philippe.pivin@lachambre.be
isabelle.poncelet@lachambre.be
wouter.raskin@dekamer.be
francoise.schepmans@lachambre.be
vincent.scourneau@lachambre.be
daniel.senesael@lachambre.be
griet.smaers@dekamer.be
sarah.smeyers@dekamer.be
ine.somers@dekamer.be
jan.spooren@dekamer.be
karin.temmerman@dekamer.be
raf.terwingen@dekamer.be
eric.thiebaut@lachambre.be
damien.thiery@lachambre.be
stephanie.thoron@lachambre.be
alain.top@dekamer.be
annemie.turtelboom@dekamer.be
goedele.uyttersprot@dekamer.be
luk.vanbiesen@dekamer.be
yoleen.vancamp@dekamer.be
carina.vancauter@dekamer.be
jef.vandenbergh@dekamer.be
gilles.vandenburre@lachambre.be
tim.vandenput@dekamer.be
wim.vanderdonckt@dekamer.be
dirk.vandermaelen@dekamer.be
rob.vandevelde@dekamer.be
stefaan.vanhecke@dekamer.be
marco.vanhees@lachambre.be
ann.vanheste@dekamer.be
els.vanhoof@dekamer.be
dirk.vanmechelen@dekamer.be
valerie.vanpeel@dekamer.be
Vincent.VanPeteghem@dekamer.be
vincent.vanquickenborne@dekamer.be
eric.vanrompuy@dekamer.be
kristien.vanvaerenbergh@dekamer.be
peter.vanvelthoven@dekamer.be
stefaan.vercamer@dekamer.be
jan.vercammen@dekamer.be
servais.verherstraeten@dekamer.be
brecht.vermeulen@dekamer.be
hendrik.vuye@dekamer.be
evita.willaert@dekamer.be
fabienne.winckel@lachambre.be
bert.wollants@dekamer.be
veerle.wouters@dekamer.be
veli.yuksel@dekamer.bearticle | by Dr. Radut